Thông báo V/v nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018

20 tháng 01, 2018

Căn cứ vào Thông báo của Nhà trường, Khoa Khoa học quản lý thông báo đến Giảng viên, Nghiên cứu sinh, Học viên, Sinh viên, Cán bộ Công nhân Viên chức của Khoa.

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Sumitomo năm 2017

21 tháng 12, 2017

Sinh viên tham gia đủ 2 bài giảng sẽ được nhận chứng chỉ của Trường ĐH KTQD và Tập đoàn Sumitomo. Trong năm học 2016 – 2017, 67 sinh viên khoa Khoa học quản lý tham dự bài giảng được nhận chứng chỉ hoàn thành khoá học dành cho những sinh viên tích cực.

Top