Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: "Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vùng dân tộc thiểu số: Định hướng và giải pháp đến 2030"

16 tháng 01, 2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đơn vị chủ trì đề tài "Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vùng dân tộc thiểu số trong thời kỳ Đổi mới", mã số CTDT.16.17/16-20 kính mời các nhà quản lý, các nhà khoa học viết bài tham luận và tham gia Hội thảo.

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: "Dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc: Định hướng và giải pháp chính sách đến 2030"

16 tháng 01, 2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đơn vị chủ trì đề tài "Đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc từ Đổi mới đến nay", mà số CTDT.26.17/16-20 kính mời các nhà quản lý, các nhà khoa học viết bài tham luận và tham gia Hội thảo.

Hội thảo khoa học quốc gia: “Quản lý nhà nước đối với giáo dục Đại học: Kinh nghiệm Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam”

21 tháng 08, 2019

Chiều ngày 21/8/2019, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Quản lý nhà nước đối với giáo dục Đại học: Kinh nghiệm Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam” theo chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển Khoa học Giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục Việt Nam”.

Hội thảo khoa học quốc gia: “Chính sách đảm bảo đời sống và việc làm cho người dân vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam”

20 tháng 08, 2019

Chiều ngày 19/8/2019, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Chính sách đảm bảo đời sống và việc làm cho người dân vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam” (Theo nhiệm vụ của đề tài CTDT.19.17/16-20 và CTDT.26.17/16-20 thuộc Ủy ban Dân tộc).

Thông báo kết quả sinh viên NCKH cấp Trường năm 2019

18 tháng 07, 2019

Ngày 17 tháng 7 năm 2019, căn cứ vào kết quả xét giải thưởng và đề nghị của Hội đồng xét giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường năm 2019, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ban hành quyết định khen thưởng sinh viên/nhóm sinh viên, giảng viên, tập thể về thành tích sinh viên nghiên cứu khoa học.

Tọa đàm khoa học “Các vấn đề kinh tế xã hội đối với người dân tộc thiểu số ở Việt Nam”

14 tháng 01, 2019

Sáng ngày 14/01/2019, tại Phòng 612A-Nhà A1Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Khoa học quản lý tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Các vấn đề kinh tế xã hội đối với người dân tộc thiểu số ở Việt Namdưới sự chủ trì của PGS.TS Đỗ Thị Hải Hà, TrưởngKhoa Khoa học quản 

TỔNG KẾT HỌAT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ NĂM HỌC 2017-2018

24 tháng 12, 2018

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học là một giải thưởng giá trị và ý nghĩa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao tặng cho các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc của sinh viên các trường đại học, cao đẳng và học viện trên cả nước.
« | 1 | 2 | »
Top