Toạ đàm “Triển vọng nghề nghiệp cho sinh viên ngành quản lý công và chính sách”

24 tháng 12, 2020

Vào 14 giờ, ngày 12/12/2020 vừa qua, ban sự kiện ELITE trực thuộc chương trình EPMP cùng các thành viên Liên chi Đoàn khoa Khoa học quản lý đã có buổi gặp mặt với học viện đào tạo và tư vấn kỹ năng bổ trợ trong môi trường làm việc chuyên nghiệp – LeDi -  tại văn phòng LeDi, Tầng 3, tòa B khu phức hợp Việt Đức, số 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, để chuẩn bị cho hội thảo “Triển vọng nghề nghiệp cho sinh viên ngành quản lý công và chính sách”. Buổi họp đã triển khai và nhấn mạnh nội dung, mục đích và tầm quan trọng của sự kiện trong việc định hướng nghệ nghiệp cho sinh viên. Giới thiệu một nghề mới, một cơ hội phát triển lớn trong tương lai và phù hợp với sinh viên ngành Quản lý công và Chính sách của khoa Khoa học quản lý – Nghề quan hệ chính phủ (Government Relations - GR).

Thông báo kết quả sinh viên NCKH cấp Trường năm 2019

18 tháng 07, 2019

Ngày 17 tháng 7 năm 2019, căn cứ vào kết quả xét giải thưởng và đề nghị của Hội đồng xét giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường năm 2019, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ban hành quyết định khen thưởng sinh viên/nhóm sinh viên, giảng viên, tập thể về thành tích sinh viên nghiên cứu khoa học.

TỔNG KẾT HỌAT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ NĂM HỌC 2017-2018

24 tháng 12, 2018

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học là một giải thưởng giá trị và ý nghĩa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao tặng cho các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc của sinh viên các trường đại học, cao đẳng và học viện trên cả nước.
Top