Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Chính sách phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới"

19 tháng 05, 2022

Đánh giá, trao đổi và đề xuất giải pháp chính sách phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn tới có ý nghĩa hết sức quan trọng, đòi hỏi sự tham gia không chỉ của các nhà quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước, mà cần cả sự đóng góp từ các nhà khoa học.

Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản lý công, Quản lý Kinh tế và chính sách”

15 tháng 10, 2021

Chiều ngày 14 tháng 10 năm 2021, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, khoa Khoa học quản lý đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản lý công, Quản lý Kinh tế và chính sách”. Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế quốc dân và 25 năm thành lập khoa Khoa học quản lý. Hội thảo được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp quốc gia“Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản lý công, Quản lý kinh tế và Chính sách”

25 tháng 01, 2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân kính mời các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh, cao học viên viết bài tham luận và tham gia Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: “Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản lý công, Quản lý kinh tế và Chính sách”.

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: "Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vùng dân tộc thiểu số: Định hướng và giải pháp đến 2030"

16 tháng 01, 2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đơn vị chủ trì đề tài "Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vùng dân tộc thiểu số trong thời kỳ Đổi mới", mã số CTDT.16.17/16-20 kính mời các nhà quản lý, các nhà khoa học viết bài tham luận và tham gia Hội thảo.

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: "Dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc: Định hướng và giải pháp chính sách đến 2030"

16 tháng 01, 2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đơn vị chủ trì đề tài "Đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc từ Đổi mới đến nay", mà số CTDT.26.17/16-20 kính mời các nhà quản lý, các nhà khoa học viết bài tham luận và tham gia Hội thảo.

Hội thảo khoa học quốc gia: “Quản lý nhà nước đối với giáo dục Đại học: Kinh nghiệm Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam”

21 tháng 08, 2019

Chiều ngày 21/8/2019, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Quản lý nhà nước đối với giáo dục Đại học: Kinh nghiệm Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam” theo chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển Khoa học Giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục Việt Nam”.

Hội thảo khoa học quốc gia: “Chính sách đảm bảo đời sống và việc làm cho người dân vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam”

20 tháng 08, 2019

Chiều ngày 19/8/2019, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Chính sách đảm bảo đời sống và việc làm cho người dân vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam” (Theo nhiệm vụ của đề tài CTDT.19.17/16-20 và CTDT.26.17/16-20 thuộc Ủy ban Dân tộc).
« | 1 | 2 | »
Top